Loading…
Ručni refraktometri

Ručni refraktometri

Refraktometar za merenje Brix-sadržaja rastvorenog šećera u vodenim rastvorima. Refraktometar radi na principu prelamanja svetlosti kroz tečnost. Prilikom prolaska svetlosti kroz tečnost, prelamni ugao će biti prikazan na skali i na taj način određuje količinu rastvorenih materija u tečnosti. Refraktometri se proizvode od mesinga koji je otporan na koroziju i sa rukohvatom koji je obložen gumom.
Kat.broj: BOE 30103; Model: Koncentracija šećera 0-32 %, rezolucija 0,2 %
Kat.broj: BOE 30104; Model: Koncentracija šećera 28-62 %, rezolucija 0,2 %
Kat.broj: BOE 30106; Model: Koncentracija šećera 58-90 %, 58-90 %Brix, 38°-43°Be´, 17-27 % vode,
rezolucija 0,5 %Brix, 0,5° Be´, 1% vode (sadržaj šećera, Baume i sadržaj vode)
Kat.broj: BOE 30107; Model: Koncentracija šećera 0-90 %, (tri opsega) 0-42%, 42-71%, 71-90%,
rezolucija 0,2 %
Kat.broj: BOE 30202; Model: Količina soli 0-28 %, rezolucija 0,2 %
Kat.broj: BOE 30301; Model: Proteini u serumu 0-12 g/dl. / 0,2 g/dl; Urin 1.000-1.040 / 0,002 sg

Za više informacija pogledajte katalog BOECO
Za više informacija pogledajte katalog BORMAC

 pozovi
Nazad