Loading…
Ručni pH 5 FOOD metar serije 5, 50014113

Ručni pH 5 FOOD metar serije 5, 50014113

Rućni pH metar serije 5 sa promenjivom elektrodom. Ovaj pH čeker ima sledećih karakteristika: veliki LCD ekran sa pozadinskim svetlom, sa ATC (automatska kompenzacija temperature), 1 do 3 kalibracione tačke, 4×1,5V AAA baterije, indikator za stabilnost merenja, IP67, Auto off funkcija-8min nakon zadnjeg pritiskanja dugmadi.
Isporučuje se u pvc kutiji za transport zajedno sa 1kom pvc posudom za kalibraciju, 1x55ml pH7 i pH4 pufer rastvorima za kalibraciju, 1x10ml rastvora za čuvanje elektrode, papirne maramice, baterije.
Namena pre svega u prehrambenoj industriji za merenje pH polučvrstih i čvrstih medijuma.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: -2 do 16 pH; +/-1000 mV; 0 do 50°C
Rezolucija: 0,01pH; 0,1/1mV; 0,1°C
Preciznost: +/-0,01pH; +/-0,2°C

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad