Loading…
Ručni COND i TDS metar serije 1, 50014153

Ručni COND i TDS metar serije 1, 50014153

Ručni konduktometar serije 1 sa fiksnom elektrodom. Ovaj COND čeker ima sledeće karakteristike: veliki LCD ekran, sa ATC (automatska kompenzacijom temperature), 1 do 2 kalibracione tačke, 4×1,5V AAA baterije, indikator za stabilnost merenja, IP67, Auto off funkcija-8min nakon zadnjeg pritiskanja dugmadi.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg COND:0 do 2000µS; 0 do 20mS;
Rezolucija: automatska skala
Preciznost: +/-1%
Merni opseg TDS: 0,1ppm do 10ppt
TDS faktor: 0,40 do 1,00

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad