Sirindž filteri (PES, NY, PTFE, PVDF, CA)

Sirindž filteri (PES, NY, PTFE, PVDF, CA)

Sirindž filteri (PES, NY, PTFE, PVDF, CA)

PRIPREMA UZORAKA-ŠPRIC FILTERI
Izbor pravog filtera je veoma važan za uzorak koji se filtrira jer različiti tipovi membrane daju različite rezultate. Najvažnije je osigurati da membrana ne reaguje sa uzorkom i da upotrebljeni rastvarač ne utiče na svojstva membrane.
ŠPRIC FILTERI SA NAJLONSKOM MEMBRANOM (NY)
Hidrofilna membrana. Odlične mehaničke osobine. Tehnička stabilnost do 50°C. Koristi se za baze, većinu HPLC rastvarača, alkohol, aromatične ugljovodonike. Ne koristi se za kiseline, ketone, estre, halogenovane ili aromatične ugljovodonike.
ŠPRIC FILTERI SA TEFLONSKOMMEMBRANOM (PTFE)
Hemijski inertna membrana na gotovo sve rastvarače. Može se koristiti i sa agresivnim kiselinama i bazama. PTFE membrana je hidrofobna i zahteva prethodno kvašenje (sa maloalkohola) pre korišćenja sa vodenim rastvorima uzoraka. PTFE filteri se takođe mogu koristiti za sprečavanje prolaska vlage kroz vazdušne ventile. Koristi se za agresivne rastvarače, jake kiseline, alkohole, baze, aromatična jedinjenja. Ne koristi se za vodene rastvore uzoraka bez prethodnog kvašenja.
ŠPRIC FILTERI SA CELULOZNO ACETATNOM MEMBRANOM (CA)
CA membranaje idealnaza vodene rastvore uzoraka. Ima veću hemijsku inertnost nego regenerisana celuloza. Koristi se za vodene rastvore uzoraka. Ne koristi se za organske rastvarače.

Kataloški brojMembranaVeličina pore (µm)Količina/Pakovanje (pcs)
Superpure Sirindž filter PES
SFPES017022NPES0,22100
SFPES017045NPES0,45100
SFPES030022NPES0,22100
SFPES030045NPES0,45100
Simplepure Sirindž filter NY
SFNY013022NNylon0,22100
SFNY013045NNylon0,45100
SFNY025022NNylon0,22100
SFNY025045NNylon0,45100
Chrompure Sirindž filter PTFE
SFPTFE013022NCPTFE0,22100
SFPTFE013045NCPTFE0,45100
SFPTFE025022NCPTFE0,22100
SFPTFE025045NCPTFE0,45100
Bepure Sirindž filter Hydrophilic PVDF
SFPVDF017022NLHydrophilic PVDF0,22100
SFPVDF017045NLHydrophilic PVDF0,45100
SFPVDF033022NLHydrophilic PVDF0,22100
SFPVDF033045NLHydrophilic PVDF0,45100
Kataloški brojVeličina pora (µm)Dijametar (mm)SterilnostPakovanje (qty/pack)
PES Sterilni Sirindž filteri
SFPVDF013022S0,2213Da100
SFPVDF025045S0,4525Da100
CA Sterilni Sirindž filteri
SFCA013022S0,2213Da100
PVDF Sterilni Sirindž filteri
SFPES025022S0,2213Da100
SFPES013045S0,4525Da100
CA Biopure Sirindž filteri
SFCA033022SO0,2233Da100
SFCA033045SO0,4533Da100
PVDF Biopure Sirindž filteri
SFPVDF033022SLO0,2233Da100
SFPVDF033045SLO0,4533Da100

Za više informacija pogledajte katalog

Both comments and trackbacks are currently closed.