Loading…

ETALONIRANjE

Instrumenti MB d.o.o. Laboratorija za etaloniranje Vam nudi uslugu ETALONIRANJA sledeće merne opreme:

OBIM AKREDITACIJE Instrumenti MB doo

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI Instrumenti MB doo

Zahtev za etaloniranje

 SPISAK MERILA I ETALONA ZA ETALONIRANJE
SPISAK MERILA I ETALONA ZA ETALONIRANJE
Etaloniranje merila temperatureStakleni termometri punjeni tečnošću, manometarski termometri, bimetalni termometri, otporni termometri, termoparovi, radijacioni termometri (infracrveni), digitalni termometri sa pripadajućim senzorima temperature, digitalni termometri sa pripadajućim neuranjajućim senzorima temperature, električni indikatori i simulatori za otporne termometre, električni indikatori i simulatori za termometre sa termoparom, temperaturne komore
Etaloniranje merila relativne vlažnosti Merila relativne vlažnosti, klimatske komore

Pošaljite nam zahtev za etaloniranje Vaše opreme. U najkraćem mogućem roku dobićete našu najpovoljniju ponudu. Imajte u vidu da za najveći deo opreme najkraći rok za završetak etaloniranja je 3-5 radnih dana. Za svu opremu dobijate markicu i Sertifikat o etaloniranju od strane naše akreditovane laboratorije Instrumenti MB.

Ovde prilažemo dokumenta koja mogu da budu koristna za Vas:

Zahtev za etaloniranje Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB doo

Anketa za korisnika Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB doo

Zahtev za rešavanje prigovora Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB doo

Opšti uslovi poslovanja Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB doo

Pravilnik za obavezno overavanje merila

METROLOŠKI VODIČ-Uverenja o etaloniranju: analiza, tumačenje i upotreba

 

 

 pozovi
Nazad