Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB

Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB d.o.o. je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije za etaloniranje merila temperature i relativne vlažnosti. Etaloniranje vršimo u našoj akreditovanoj laboratoriji ili na terenu, t.j. u Vašoj laboratoriji ili proizvodnim pogonom.
Nakon izvršenog etaloniranja izdajemo Sertifikat o etaloniranju i markicu sa datumom etaloniranja i brojem Sertifikata o etaloniranju.

OBIM AKREDITACIJE Instrumenti MB doo

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI Instrumenti MB doo

Zahtev za etaloniranje

Zahtev za etaloniranje-word

 SPISAK MERILA I ETALONA ZA ETALONIRANJE
Etaloniranje merila temperatureStakleni termometri punjeni tečnošću, manometarski termometri, bimetalni termometri, otporni termometri, termoparovi, radijacioni termometri (infracrveni), digitalni termometri sa pripadajućim senzorima temperature, digitalni termometri sa pripadajućim neuranjajućim senzorima temperature, električni indikatori i simulatori za otporne termometre, električni indikatori i simulatori za termometre sa termoparom, temperaturne komore, kalibratori temperature (termostatirana kupatila i peći svih vrsta i namena)
Etaloniranje merila relativne vlažnosti Merila relativne vlažnosti, klimatske komore
SPISAK MERILA I ETALONA ZA ETALONIRANJE

Pošaljite nam zahtev za etaloniranje Vaše opreme. U najkraćem mogućem roku dobićete našu najpovoljniju ponudu. Imajte u vidu da za najveći deo opreme najkraći rok za završetak etaloniranja je 3-5 radnih dana, dok etaloniranje na terenu radi se u jednom ili dva dana i zavisi od količinu opreme koja treba da se etalonira.

Ovde prilažemo dokumenta koja mogu da budu koristna za Vas:

Anketa za korisnika Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB doo

Zahtev za rešavanje prigovora Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB doo

Opšti uslovi poslovanja Laboratorija za etaloniranje Instrumenti MB doo

Pravilnik za obavezno overavanje merila

METROLOŠKI VODIČ-Uverenja o etaloniranju: analiza, tumačenje i upotreba