Servis

Instrumenti MB d.o.o. Vam nudi uslugu SERVISIRANJA I BESPLATNE DEFEKTAŽE  sledeće merne i laboratorijske opreme:

OPREMU KOJU SERVISIRAMO / ODRŽAVAMO
Merni instrumenti: analogni i digitalni termometri, termohigrometri, anemometri, barometri, bukomeri, luxmetri, digitalni tajmeri, mehaničke štoperice, menometri, manovakuummetri itd.
Laboratorijska oprema-optika: spektrofotometri, fotometri, Elisa čitači, kolorimetri, polarimetri, AASpektrofotometri, turbidimetri, TOC itd.
Laboratorijska oprema-optika:ručni i digitalni refraktometri, biološki, stereo i školski mikroskopi, reflektrometri, optičke lupe itd.
Laboratorijska oprema-hemija: ručni, portabl i stoni pH metri i konduktometri, oksigenometri, denzitometri itd.
Laboratorijska oprema-rukovanje tečnostima: dispenzori, jednokanalne i višekanalne pipete sa fiksnom i varijabilnom zapreminom, dilutori itd.
Laboratorijska oprema: digestori, laminarne komore, destilatori itd.
Laboratorijska oprema: centrifuge, magnetne mešalice, vorteksi, roleri, inkubatori, sušnice, sterilizatori, vodena i ultrazvučna kupatila, peći za žarenje itd.
Laboratorijske vage (mehaničke i digitalne)
Analizatori za mleko
Vakuum pumpe i aparate za filtraciju

Pošaljite nam zahtev za servisiranje Vaše opreme. Preporuka našeg servisa je da pre nego što zatražite cenu, da se obavezno uradi defektaža. Imajte u vidu da se u našem servisu defektaža ne naplaćuje. Nakon urađene defektaže šaljemo Vam ponudu sa cenom servisiranja i zamenu delova. Garancija na urađen servis je 6 meseci.