Loading…
Digitalni luksmetar, 825-505

Digitalni luksmetar, 825-505

Luxmetar idealan za profesionalnu i kućnu primenu. Mogućnost merenja nivoa i intenziteta svetlosti u različitim aplikacijama.
Aparat meri svetlost u Lux-ima ili foot-candles (FC) u mernom opsegu od 0 do 30 000 Lux.
Merenje intenziteta svetlosti je važno u poljoprivredi, zbog zdravog rasta biljaka, kao i zbog fotosinteze. Takođe je važan parametar u školama, kancelarijama, fabrikama itd., svugde gde čovek provodi dugo vremena.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: 0 do 30 000 Lux/FC
Rezolucija: 1 Lux / 0.1 FC
Preciznost: +/-4 % ili +/-50 jedinica

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad