Loading…
Data Logger meri i memoriše temperature i vlagu, 296-062

Data Logger meri i memoriše temperature i vlagu, 296-062

Prenostiv data logger za merenje temperature i vlage sa eksternom sondom.
Idealan za praćenje temeprature i vlage prilikom proizvodnje, skladištenja i transporta u prehrambenoj, poljoprivrednoj i farmaceutskoj industriji što je u skladu sa HACCP standardima i zakonskim propisima, monitoring okoline sto je u skladu sa optimizacijom HVAC sistema kao i QA monitoring magacina.
Podešavanje i aktiviranje logger-a je pomoću ThermaData logger Software.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: – 20 do 85°C; 0 do 100 %RH
Rezolucija: 0.1 °C; 0.1 %RH
Preciznost: +/- 0.5 °C (0 do 45°C); +/-1C (-20 do 70°C); +/-1.5°C (70 do 85°C);
+/-2 %RH at 25C (10 do 90 %RH)
Memorija: 2 x 8 000 očitavanja
Interval memorisanja podataka: 0.1 do 255 min.

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad