Loading…
Shaking inkubator, 41102012

Shaking inkubator, 41102012

“SHAKING”INKUBATOR, merni opseg temperature 60°C / 0.1°C; tajmer, klasa sigurnosti 3.1;brzina: 40 do 300rpm, amplituda pomeranje platforme: 20mm, kapacitet standardne platforme; 7boca od 500ml/4 boce od 1000ml.
Kat.broj: 41102012

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad