Loading…
Brojač kolonija CC-1

Brojač kolonija CC-1

Brojači kolonija su neophodni u kvalitetnoj kvantifikaciji u mikrobiologiji. Pogodni su za brojanje bakterijskog rasta na petrijevim posudama.
Jednostavan za rukovanje, sa pozadinskim svetlom i lupom, prihvata petri posude od 10cm do 15cm, sa velikim LED ekranom.
Tehničke karakteristike:
Princip rada: Senzori pritiska obezbeđuju ravnomernu osetljivost preko cele radne površine
Ekran: LED ekran, 4- cifreni, crvene boje
Naćin brojanja: Olovka za brojanje
Kat.broj: BOE 5157000 ; Model: Brojač kolonija CC-1, sa 1,5x standardnom lupom, lako podesivom rućicom, olovkom za obeležavanje, kabl za napajanje

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad