Loading…
Merači gustine, laktometri i alkoholmetri

Merači gustine, laktometri i alkoholmetri

HIDROMETRE ZA GUSTINU
Bez temperature, referentna temperatura 20°C (27,5C° na zahtev) Merni opseg 0.100 g/cm3, podela 0,001.
Opseg g/cm3: 0,600-0,700;0.700-0.800; 0.800-1.000; 0.900-1.000; 1.000-1.100; 1.100-1.200; 1.200-1.300; 1.300-1.400; 1.400-1.500; 1.500-1.600; 1.600-1.700; 1.700-1.800; 1.800-1.900; 1.900-2.000; 2.000-2.100.
BRIX-HIDROMETRI
Bez temperature, referentna temperatura 20°C (27,5° na zahtev) Merni opseg 10/1,0 Brix.
Opseg °Brix: 00-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70; 70-80; 80-90.
BAUMÉ-HIDROMETRI
Bez temperature, referentna temperatura 20°C (15°C, 27,5°C na zahtev)
Merni opseg 10/1,0. Opseg Be: 00-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70.
LAKTOMETRI
Tip Quevenne “Original”; Opseg 15-40/1,0, referentna temperatura 20°C (15°C na zahetv). Opseg: 15-40.
TERMO-LAKTOMETRI
Tip Quevenne “Orginal” sa temperaturom, merni opseg 0-40/1,0°C
Opseg 15-40/1,0, referentna temperatura 20°C (15°C na zahtev)
ALKOHOLOMETAR
Komercijalni, referentna temperatura 20 °C Opseg 0 – 100/1,0.
TERMO-ALKOHOLOMETAR
Komercijalni, referentna temperatura 20°C Opseg 0 – 100/1,0.
I još par modela u ponudi.

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad