Loading…
Specijalni gumeni zatvarač

Specijalni gumeni zatvarač

LD-PE, za epruvete sa dijametrom od 16 mm, u više boja
Boja: bezbojna; Kat.broj: BOE 01.604.0100; Kesa/Kom:1 000
Boja: plava; Kat.broj: BOE 01.604.0101; Kesa/Kom:1 000
Boja: crvena; Kat.broj: BOE 01.604.0102; Kesa/Kom:1 000
Boja: žuta; Kat.broj: BOE 01.604.0103; Kesa/Kom:1 000
Boja: zelena; Kat.broj: BOE 01.604.0104; Kesa/Kom:1 000

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad