Loading…
Ručni termohigrometar, 224-600

Ručni termohigrometar, 224-600

Termohigrometar 6000 je ručni aparat koji meri ambijentalnu temperaturu i relativnu vlažnost vazduha. Sa LCD ekranom i funkcijama prikazivanja °C i %RH, min/max i hold izmerene vrednosti i prikaz tačke rose (dew point).
Idealan za merenje temperature i vlage u laboratorijama, magacinima, radnom prostoru itd.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: – 20 do 70 °C; 0 do 100 %RH
Rezolucija: 0.1 °C; 0.1 %RH
Preciznost: +/- 1 °C; +/-2 %RH (10 do 90 %RH)

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad