Loading…
MicroCal 2 & 3 kalibratori, 271-200

MicroCal 2 & 3 kalibratori, 271-200

MicroCal 2 i 3 kalibratori za termoparove pomažu da se proveri preciznost termoparova u rutinskom radu.
Mogućnost provere termoparova tipa K, J i T.
UKAS Uverenje o etaloniranju na pet tačaka je uključeno u kompletu sa aparatom.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: MicroCal 2 – 12 tačaka po izboru korisnika
MicroCal3 – 23 fiksne temperaturne tačke
Preciznost: MicroCal 2 – +/- 0.3 °C
MicroCal3 – +/- 0.5 °C

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad