Kvantitativni filter papir

Kvantitativni filter papir

Kvantitativni filter papir

Kvantitativni filter papir preporučuje se kod kvantitativnih analiza. Kvantitativne analize zahtevaju visoki nivo čistoće, zato je ovaj filter papir opran kiselinom. Bez prisustva pepela.U ponudi je filter papir sa različitom brzinom filtracije, kao i filter papir sa različitom poroznošću.
388 – CRNA –BRZA FILTRACIJA, ŠIROKA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 9 sec
Veličina pore: 12-15 µm
Sličan sa: S&S 589/1, M-N 640w
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100
389 – BELA – SREDNJE – BRZA FILTRACIJA, SREDNJA DO ŠIROKA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 23 sec
Veličina pore: 8-12 µm
Sličan sa: S&S 589/2, M-N 640m, Whatmann 41
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100
392 – CRVENA – SREDNJE – SPORA FILTRACIJA, SREDNJA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 50 sec
Veličina pore: 5-8 µm
Sličan sa: S&S 589/5, M-N 640md, Whatmann 43
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100
390 – ZELENA – SPORA FILTRACIJA, UZANA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 100 sec
Veličina pore: 3-5 µm
Sličan sa: S&S 589/6, M-N 640d, Whatmann 40
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100
391 – PLAVA – VEOMA SPORA FILTRACIJA, FINA POROZNOST
Težina: 84 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 180 sec
Veličina pore: 2-3 µm
Sličan sa: S&S 589/3, M-N 640de, Whatmann 44
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100
393 – LJUBIČASTA – VEOMA SPORA FILTRACIJA, POSEBNO FINA POROZNOST
Težina: 100 g/m2
Brzina filtracije: 10 ml/ 250 sec
Veličina pore: 1-2 µm
Sličan sa: Whatmann 42
Dijametar (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240; Pak/Kom 100

Za više informacija pogledajte katalog

Both comments and trackbacks are currently closed.