Loading…
Rotor multi bio RS-24

Rotor multi bio RS-24

Biorotator RS MULTI je inteligentan rotator za lagana mešanje mikrotuba i vakuntajnera. Obezbeđuje tri vrste kretanja, koja se mogu koristiti odvojeno (osim za vortex model, koji radi u sprezisa recipročnim pokretnim režimom) i redom u krug:
Orbitalno kretanje
jednostavno kružno kretanje – uobičajen tip kretanja koji se koristi kod rotatota. Podesiva brzina od 5 do 30 rpm.
Povratno, recipročno kretanje
vertikalna rotacija sa promenom smera rotacije.
Podesivi ugao okretanja ( od 15° do 90°, povećanje 15°) postavlja granice za ovu vrstu kretanja. Brzina je ista kao i kod rotacionog kretanja ( od 5 do 30 rpm). Kod ove vrste kretanja postoji funkcija pauze (od 0 do 5 sec, porast za 1 sec) podesiva kod Vortex/pause moda.
Vortex kretanje
intenzivno mešanje uzoraka pri velikim brzinama sa malom amplitudom- Vortex kretanje. Vortex mod je neophodan za intenzivna mešanja i omogućava smanjenje adhezije između rastvora i površine epruvete, što je posebno važno kod ispitivanja gde težina uzorka je jednaka sa adhezivnom silom. Vortex mod ima podesiv ugao okretanja od 0° do 5° (povećanje od 1°) i tajmer ima funkciju pauze od 0 do 5 sec, povećanje 1 sec.
Tehničke karakteristike:
Kapacitet standardne platforme: 26 (mikrotubi i vakuntajneri)
Kat.broj: BOE8073000; Model: Biorotator RS-24 MULTI, sa platformom PRS-26, AC Adapter 100-20 V

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad