Analogni termohigrometar, 45 2027

Analogni termohigrometar, 45 2027

Analogni termohigrometar

Analogni termohigrometar je idealan za praćenje temperature i vlažnosti vazduha u prostorijama, kancelarijama, laboratorijama, fabrikama itd. i prati optimalne radne uslove.
Termohigrometar ima sledeće dimenzije Ø102 x 35 x 113mm, 65gr.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: -10 do 50 °C; 0 do 100 %RH
Rezolucija: 1 °C; 1 %RH

Za više informacija pogledajte katalog

Both comments and trackbacks are currently closed.