Loading…
Mini digitalni refraktometar

Mini digitalni refraktometar

Refraktometar za merenje Brix-sadržaja rastvorenog šećera u vodenim rastvorima. Refraktometar radi na principu prelamanja svetlosti kroz tečnost. Prilikom prolaska svetlosti kroz tečnost, prelamni ugao će biti prikazan na skali i na taj način određuje količinu rastvorenih materija u tečnosti. Refraktometar sadrži Automatsku kompenzaciju temperature (ATC) i pogodan je za aplikacije gde se temperature uzoraka razlikuju.
Kat.broj: BOE 32153
Merni opseg: 0-53 %Brix
Rezolucija: 0,1%; Preciznost: +/-0,1%
Pogodan za sve sokove, hranu ili voće

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad