Loading…
Digitalni refraktometri

Digitalni refraktometri

Refraktometar za merenje Brix-sadržaja rastvorenog šećera u vodenim rastvorima. Refraktometar radi na principu prelamanja svetlosti kroz tečnost. Prilikom prolaska svetlosti kroz tečnost, prelamni ugao će biti prikazan na skali i na taj način određuje količinu rastvorenih materija u tečnosti. Refraktometar sadrži Automatsku kompenzaciju temperature (ATC) i pogodan je za aplikacije gde se temperature uzoraka razlikuju.
Kat.broj: BOE 32145
Merni opseg: 0-45 %Brix
Rezolucija: 0,1%; Preciznost: +/-0,2%
Indeks prelamanja: 1.3330-1.4098
Rezolucija: 0,0001, Preciznost: +/-0,0003;
Kat.broj: BOE 32395
Merni opseg: 0-95 %Brix
Rezolucija: 0,1%; Preciznost: +/-0,5%
Indeks prelamanja: 1.3330-1.5400
Rezolucija: 0,0001, Preciznost: +/-0,0005;

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad