Standardi za elektročnu provodljivost

Standardi za elektročnu provodljivost

Standardi za elektročnu provodljivost

Ako odabrani konduktometar može da se kalibriše sa raznolikim kalibracionim rastvorima, onda treba da koristite rastvor sa sličnom koncentracijom kao i koncentracija uzorka. Pouzdanost Vaših aparata je od krucijalne važnosti.
U ponudi imamo sledeće standarde 84µS/cm, 147 µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm (20°C/25°C)u pakovanju od 500ml. Precizsnot +/-1%.

Za više informacija pogledajte katalog

Both comments and trackbacks are currently closed.