Loading…
Standardi za elektročnu provodljivost

Standardi za elektročnu provodljivost

Ako odabrani konduktometar može da se kalibriše sa raznolikim kalibracionim rastvorima, onda treba da koristite rastvor sa sličnom koncentracijom kao i koncentracija uzorka. Pouzdanost Vaših aparata je od krucijalne važnosti.
U ponudi imamo sledeće standarde 84µS/cm, 147 µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm (20°C/25°C)u pakovanju od 500ml. Precizsnot +/-1%.

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad