Loading…
Kalibracioni rastvori, puferi (NIST sledivi)

Kalibracioni rastvori, puferi (NIST sledivi)

Puferi za kalibraciju pH metara ili kalibracioni rastvori, pretstavljaju rastvori koji su stabilni i otporni na promene. Preporuka je da se svakodnevno vrši kalibracija pH metara, nezavisno o kom tipu pH metara pričamo. Pouzdanost Vaših aparata je od krucijalne važnosti.
U ponudi imamo pufere pH4,01, pH7,00, pH9,00, pH9,21 pH10,01 u pakovanju od 75ml, 250ml, 500ml ili 5L. Preciznost +/-0,1 ili +/-0,02.

Za više informacija pogledajte katalog

 pozovi
Nazad