Digitalni termometar za prozor, 810-117

Digitalni termometar za prozor, 810-117

Digitalni termometar za prozor

Digitalni Min/Max termometar za prozor koji prikazuje tremutno izmerenu temperaturu, kao i minimalnu i maksimalnu izmerenu temperaturu u zadnjih 24 časa. Automatska promena min/max izmerene temperature svakih 24 časa.
Lako kačenje aparata pomoću pipe na spoljašnu stranu prozora. Ne postoji smetnja od jakog sunca ili kiše i snega.
Tehničke karakteristike:
Merni opseg: – 49.9 do 69.9 °C
Preciznost: +/-1 °C
Merenje temperature: na svakih 10 sekundi

Both comments and trackbacks are currently closed.