Membran filteri (NY, PES, MCE, PTFE, PVDF, CA, Glass fiber)

Membran filteri (NY, PES, MCE, PTFE, PVDF, CA, Glass fiber)

Membran filteri (NY, PES, MCE, PTFE, PVDF, CA, Glass fiber)

MEMBRAN FILTRI
Membran filteri su tanki filmovi sa mikroporama specifičnih veličina. Ovi filteri zadržavaju čestice i mikroorganizme koji prevazilaze veličinu pora i kao fizička barijera hvataju takve čestice na površini membrane.

Kataloški brojOpisPakovanje (qty/case)
Nylon Membran filter
MFNY047022veličina pora 0,22um, dijametar 47mm200
MFNY142045veličina pora 0,45um, dijametar 142mm50
PES Membran filter
MFPES142022veličina pora 0,22um, dijametar 142mm50
MFPES047045veličina pora 0,45um, dijametar 47mm200
MCE Membran filter
MFMCE037022veličina pora 0,22um, dijametar 37mm200
MFMCE293045veličina pora 0,45um, dijametar 293mm25
Hydrophobic PTFE
MFPTFE090022Bveličina pora 0,22um, dijametar 90mm100
Hydrophilic PTFE
MFPTFE047045Lveličina pora 0,22um, dijametar 47mm200
Hydrophobic PVDF
MFPVDF047022veličina pora 0,22um, dijametar 47mm200
MFPVDF047045veličina pora 0,45um, dijametar 47mm200
CA Membran filter
MFCA025022veličina pora 0,22um, dijametar 25mm200
MFCA090045veličina pora 0,45um, dijametar 90mm100
Glass fober, MS Grade GFA
SPGFA025160NBez veziva, veličina pora 1,6um, dij.25mm, težina 56g/m2, debljina 0,29mm100
SPGFA047160NBez veziva, veličina pora 1,6um, dij.47mm, težina 56g/m2, debljina 0,29mm100
SPGFA090160NBez veziva, veličina pora 1,6um, dij.90mm, težina 56g/m2, debljina 0,29mm50
Glass fober, MS Grade GFB
SPGFB025100NBez veziva, veličina pora 1,0um, dij.25mm, težina 140g/m2, debljina 1,0mm50
SPGFB047100NBez veziva, veličina pora 1,0um, dij.47mm, težina 140g/m2, debljina 1,0mm50
SPGFB090100NBez veziva, veličina pora 1,0um, dij.90mm, težina 140g/m2, debljina 1,0mm25
Glass fober, MS Grade GFC
SPGFC025120NBez veziva, veličina pora 1,2um, dij.25mm, težina 54g/m2, debljina 0,28mm100
SPGFC047120NBez veziva, veličina pora 1,2um, dij.47mm, težina 54g/m2, debljina 0,28mm100
SPGFC090120NBez veziva, veličina pora 1,2um, dij.90mm, težina 54g/m2, debljina 0,28mm50
Glass fober, MS Grade GFD
SPGFD025270NBez veziva, veličina pora 2,7um, dij.25mm, težina 120g/m2, debljina 0,53mm50
SPGFD047270NBez veziva, veličina pora 2,7um, dij.47mm, težina 120g/m2, debljina 0,53mm50
SPGFD090270NBez veziva, veličina pora 2,7um, dij.90mm, težina 120g/m2, debljina 0,53mm25
Glass fober, MS Grade GFF
SPGFF025070NBez veziva, veličina pora 0,7um, dij.25mm, težina 75g/m2, debljina 0,4mm100
SPGFF047070NBez veziva, veličina pora 0,7um, dij.47mm, težina 75g/m2, debljina 0,4mm100
SPGFF090070NBez veziva, veličina pora 0,7um, dij.90mm, težina 75g/m2, debljina 0,4mm50
Kataloški brojOpisPakovanje (pcs/pack)
Sterilni MCE Gridded Membran filteri
MFMCE047022GWSMCE Gridded membran filter, beli, pojedinačno zapakovani, sterilni, 0,22(µm), 47(mm)200
MFMCE047045GWSMCE Gridded membran filter, beli, pojedinačno zapakovani, sterilni, 0,45(µm), 47(mm)200
MFMCE047022GBSMCE Gridded membran filter, crni, pojedinačno zapakovani, sterilni, 0,22(µm), 47(mm)200
MFMCE050022GBSMCE Gridded membran filter, beli, pojedinačno zapakovani, sterilni, 0,22(µm), 50(mm)200
MFMCE047022CWMCE Gridded membran filter, beli, zapakovani u nizu, sterilni, 0,22(µm), 47(mm), odgovarajući za dispenzere150
MFMCE050022CWMCE Gridded membran filter, beli, zapakovani u nizu, sterilni, 0,22(µm), 50(mm), odgovarajući za dispenzere150
MFMCE047045CBMCE Gridded membran filter, beli, zapakovani u nizu, sterilni, 0,45(µm), 47(mm), odgovarajući za dispenzere150
MFMCE050045CBMCE Gridded membran filter, beli, zapakovani u nizu, sterilni, 0,45(µm), 50(mm), odgovarajući za dispenzere150

Za više informacija pogledajte katalog

Both comments and trackbacks are currently closed.